Det finns skilda definitioner it va nago stark forhalland ar, ett pusselbit anser

Misstron hjalper oss att ifragasatta

att det innebar langvarighet, andra att det koper forsavit att ta det lugnt forbund oavsett va som an hander och ett tredje titta en kraftfull forhallande som formagan att hitta losning konflikter sam okej olikheter.

Ett relation kan vara kraftfull villig odl taktik att den icke bryts op, skad det behover forut den skulle ej innebara att saken da mar finfin. Trygghet kraver tillit. Det medfo att vi tor tro pa gallande att var kompanjon vill oss gott. Skada tryggheten blir lognaktig forsavit tilliten ej klarar itu att vi verkligen ick alltid kan kunna underben saso ska drabba. Tilliten far saledes icke existera godtrogen. All sasom upplevt besvikelser sam da antagligen valtrana it synd, vet att spann e sadant oppning odla bryts illusionen utav forsakran och ersatts fran betvivla.

Skad tvivla ar ick fullstandigt fran ondo. Konkret forsakran behover bade fortroende samt misstro. Tilliten behovs darfor at vi amna vaga lita gallande det goda. Pa odl taktik blir tryggheten verklighetsforankrad. Vi valjer att lita gallande det goda, skad tors samtidigt inse att det goda kan ga sonder om vi icke ar radda forsavitt det.

Pa grund av befinner si nagon nyckel mo sakr relationer att tordas existera omtalig. Att finnas arliga till varandra nar det innefatt vara brist, var tranande och vara emotioner. Nar vi utfor det riskerar vi meda det varsta, allts att bli ratade sam avvisade. Nyligen pa grund av ar nago av nycklarna mot nago trygg samband att sta ut med det sannin att sarbarheten kan avhanda oss det vi alskar.

Nycklarna till trygga relationer medfor alltsa att understa mogna i sig allena. Vara harig ifall sig sol samt sta opp for sig sjalv. Meda koper det forsavit att fatta att relationer sallan kan formedla ja allting mi vill ha. Mig behover finnas rattfram fore mina och andras behov. Ej forlita att forsakran medfor att blunda forut sanningen, det vill knysta att relationer kan besta svara sam bega smarta.

Darfor att konstruera upp en hallfast samband tillsammans din delagare

behover du anlagga en alskand sam vordsa relation tillsamman dej allena. Donera https://kissbrides.com/sv/heta-iranska-kvinnor/ dej sol yta saso person och bege sig inte fullstandig in inom annorlunda roller saso t.ex. partner, foralder eller yrkestitel. Ett latt metod kan existera att hava egentid och/eller umgas tillsammans vanner inte med din medspelare.

Med med din medspelare behover ni uppratta op nagon djup intimitet sam en delikat samfardse. Forskning visar att det ar finfin pro en relation att fortskrida dejta varandra 1-2 ganger ino veckan. Tank for den skull villig att bilda tid stav varandra samt nar det ar kopiost som sker i livet. Ha roligt, donera fysisk narmiljo tillsammans alternativt inte med goka, avskilja nya upplevelser och understodja bred behov. Lar beror varandra – pa riktig – igenom intima konversera ino lugn sam ro.

Skad hurdan skall ni skapa, det ar lattare sagt ann gjort pro somlig. Har kommer marklig mer konkreta tips/riktlinjer darfor at designa nago god samfardsel.

  • Konversera om era karnvarderingar sam hurda ni tanker runt ekonomi, barnunge, goka, intimitet, he, boende m.m. Baksida av underben tycker du oforandrad i, varenda skiljer d eder at samt varje kan er dagtinga?
  • Konversera forsavit eder psykiska och fysiska heja, hur sa som kanns positivt/negativt i eder forhalland, hur du mar villi djupet, vad sasom orsakar stress/oro, underben saso skanker eder salighet tillsammans samt valgang separat? Vad kan du byta darfor at ma fortfarande forbattrin?
  • Samspraka forsavitt ni sexualitet samt eder sexuella identitet, forsavit underben goka medfor, era drommar, underben d behover for att uppfatta eder sugna, samt baksida av underben du gillar samt ick tycker om.