Om n age blivit medlem gallande nagon dejtingsida age n potential att angra medlemskapet inom 14 dagar

Utnyttjar du din angerratt kan foretaget ick ga vidare fodra betalt a dig.

Tank pa det har

Ni vara tvungen aktivt greppa kontakt tillsammans foretaget forsavit n vill angra alternativt anfora upp medlemskapet. Det racker icke att ta bort profilen eller avsluta betala.

Det befinner si bra att anfora op medlemskapet skriftligen, sa att n inneha intyg darfor at ni inneha sagt upp det.

Angra medlemskap villig dejtingsida

Nar ni tecknar ett medlemskap kungen nago dejtingsida ager n precis att angra dig. Angerratten innefatt i 14 dagar sam borjar paga dagen efter n inneha tecknat medlemskapet. Forsavitt du endast har tackat jo at e provmedlemskap odla innefatta angerratten av dagen efter du har tackat acceptera at provmedlemskapet.

Forsavitt dejtingforetaget har informerat dej forsavit att du vara tvunge spendera stav den epok du age tjansten, far n bekosta mo sam med saken da dagen du angrar kopet. Ager foretaget ick informerat om det, ager du precis att erhall tillbaka alltsammans beloppet n betalat stav tjansten.

Angra dig skriftligen

Om du skall angra ditt medlemskap befinner si det duktig om ni tar skriftlig beroring tillsamman foretaget. Det promenerar enastaende att e-post. Skriv samt fortydliga att n vill angra ditt medlemskap.

Kom ihag att det ej racker att ta bort profilen villi dejtingsidan for att avsluta medlemskapet. Du maste kontakta foretaget for att medlemskapet skall avslutas.

Angerratten kan forlangas

Forsavit dejtingforetaget inte age informerat dej forsavit att n inneha angerratt odla forlangs angerratten tillsamman upp mo 12 manader. Foretaget ar skyldigt att beratta de ifall

  • Att n inneha angerratt.
  • Hurdan lang tidrym ni ager pa dig att angra de.
  • Hurdan du amna handla darfor att angra de.
  • Foretaget skal aven informera forsavit att det finns ett standardformular du kan anvanda dej av.

Foretaget ska underratta forsavit det har i villkoren saso du fatt chans att studera fore ni tecknade medlemskapet. Age do inte det kan angerratten forlangas. Far du denna fakt a foretaget ino efterhand, promenerar angerratten ut 14 dagar postum att du age fatt informationen.

Bindningstid och uppsagningstid for medlemskap

Bindningstid sam uppsagningstid ar par skilda begrepp sasom kan befinna lindrig att rora om tillsamman. Bindningstid medfor att ni vara tvungen projsa under ett saker cyke. Uppsagningstiden ar den tid du vara tvunge ga vidar spendera forut medlemskapet postumt att du har sagt upp det. Om n age uppsagningstid och/eller bindningstid amna framga inom avtalsvillkoren.

Uppsagningstid

Uppsagningstiden befinner si saken dar tid du fortsatt maste projsa stav ditt medlemskap efter att du sagt op det. Det ar mestadel bot kalendermanader saso raknas nar du sager op ett medlemskap.

Pro 1 forsavit du anser upp medlemskapet 15 januari och age par manaders uppsagningstid, odl maste n projsa stav laka februari samt mars.

Foredome 2 Vill ni att medlemskapet ska stanga sista februari plikt n anfora opp det senast sista december, forsavitt n age tva manaders uppsagningstid.

Bindningstid

Dejtingsidor erbjuder vanligtvis medlemskap med olika typer fran bindningstider. Det medfo att du vara tvungen fortskrida bekosta nedanfor laka saken dar bindningstid saso galler stav ditt avtal. Ni befinner sig skyldig att fortga betala mirake alltsammans bindningstiden ehuru du ick ar hagad av att exploatera medlemskapet langre.

Fullborda medlemskap kungen dejtingsida

Nar ni registrerar dig hos ett dejtingforetag befinner sig det vanligt att n binder de mo e medlemskap med bade nago bindningstid och uppsagningstid. Det medfo att du icke kan sluta medlemskapet nar som helst syrisk kvinnor dejting utan att du befinner si skyldig att avlona foretaget mirakel nago viss tid.

Det skal forgott framga itu avtalsvillkoren forsavitt det befinner sig e medlemskap n tecknar och hurda reslig bindningstiden sam uppsagningstiden befinner sig. Star det inte ett dyft i villkoren forsavitt att det befinner sig medlemskap sasom n befinner si bunden at ett speciell epok, sa skal du veta bryta medlemskapet nar du vill.